nunerti nuneria nunėrė

2 nunérti, nùneria, nunė́rė 1. tr. Užv, Slnt, Krkl numegzti: Ar nunérsi man gražias dvigijines pirštines? Rt. Reik vaikiams pirštines nunérti Grg. Nunė́riau nertinį, tik apkaklės neančdėjau Mžk. Nunertas tinklelis paprastai dar išsiuvinėjamas . | refl. tr. Alk: Ką tu gausi vaikį, kad nė pančekos nemoki nusinérti! Tv. Nusinėrė šilko tinklą Sab.megzti, nerti (dalį): Tik dvi aki nunėriau, ir nulūžo [adiklis] Lp. 2. tr. nurišti, kas buvo užnerta: Karvė jau palaida laksto, gal jau lenciūgą nunėrė Ut. Nunérk botagą nuo botkočio Grž. 3. tr. pagauti užneriant kilpą: Su naru nunėriau lydeką Šts. 4. tr. B, R, Rm, Pc, Bsg, Vlkv nuleisti, nudelbti (galvą, akis): Galvą nunėręs jis papasakojo savo paskutinių metų gyvenimą . Jau tu ir eini nunėręs galvą, lyg švino pripiltą Lkš. Eina galvą nunėręs kap veršis į karvę KrvP(Alvt). Dilba, kurs akis nunėręs kaip vagis J. Mane sutikęs akis nunė́rė kap šuo Alk. Kap nunė́rė akis žemyn, tai nekilstels Plv. Vos akis nunėriau (nukreipiau dėmesį kitur), jau ir prapuolė Pgg. 5. tr. Dkš nulupti, nudirti: Nunérk šuniuo kailį ir prikišk šiaudų, ka išdžiūtum Slnt. Daktaras tik mulkt ir nunė́rė mano piršto odą Skr. Nunė́rė pilkujui zuikeliui skūrelę Čk. Skūras nunérdavo nu liepukų i pydavo vyžas Erž. Nunėrė kaip kaušą visus niežus Šts. Uždaviau gyvatynės, ligonas nunėrė visus plaukus, bet pagijo Rt. | refl. intr., tr.: Nuo kojų nusinėrė oda . Tol čaižė, kol šiam nusinėrė nugaroje septyni jo odos diržai . Dar tu nenušėrei sau bėro žirgelio, dar tu nenusnėrei balneliu kailelio LTR(Srj). 6. tr. [i]nuvilkti, numauti: Par galvas suknutes nunérsim Skr. Nunérsu nu kupros nučiupęs savo švarką Krš. 7. refl. nusimesti odą, kiautą, kailį: Nusinėrę vėžiai ir puntagalviai yra pagrindinis lydekos maistas . Vikšrai kelis kartus nusineria . 8. tr. prk. apgauti: Ale tai nunė́rė, numaudė žmogų arkliais mainant Pg. Tas pirklys gražiai tave nunėrė J.Balč. 9. tr. prk. pavogti: Kas būtų vieną dešrą nunė́ręs? Grž. Nelaikyk čia tokių daiktų, o tie, besisukinėdami čia, nunérs tau ką . 10. intr. persmelkti, nudiegti: Nusgandau, net pentysna nunėrė Vlk. Iš tos bailos kūnas nunė́rė šiurpais Vlk.
◊ gálvą nunérti užmušti: Tas laidokas pasigėrė, tuoj jam galvą nunėrė LTR(Pkr).
[gyvám] káilį (×skū̃rą) nunérti primušti, prilupti: Jei piktumu gyveni, tai lenkis iš tolo, kad pagavę nenuner̃tų káilį Dkš. Taip padirbus, tėvas káilį nuner̃tų Krš. Tėvas jums už tai gyviems kailį nuners . Gali skū̃rą nunérti su kančiuku J. Gyvam skūrą nunerčiau Rmš.
káilį nunérti Pj išnaudoti, engti: Dvare komisorius įmano žmonėms kailį nunerti Žem.
káilinius nunérti primušti: Aš tau kailinius nunersu už tokį keikimą! Krš.
nósį nunérti nusiminti: Vaikai, nunėrę nosis parkiūtino namo .
sprándą nunérti (nusinérti) užsimušti: Tas vaikas dar ir sprandą nuners belaipiodamas tais suolais LTR(Klp). Vos sprando nenusinėriau par tokius kelmynus važiuodamas Šll.
nuo šliùrių nusinérti Šv mirti.
\ nerti; antnerti; apnerti; atnerti; įnerti; išnerti; nunerti nuneria nunėrė; panerti; parnerti; pernerti; pranerti; prinerti; sunerti; užnerti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • prinerti — 2 prinerti, prìneria, prinėrė tr. 1. KlvrŽ primegzti prie vienos nėrinio dalies kitą: Prinėriau naujas letenas prie senų blauzdų, prie čiurnių J. Juk kad netingėtumei, ir mano pančekoms galvas priner̃tumei Užv. ║ primegzti nėrinį prie ko:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antnerti — 2 antnerti, añtneria, antnėrė (ž.) tr. J užmauti kilpą. | refl. tr.: Šis ... ansinėrė virvę ir žemyn nusileido iš bokšto BsPII21. nerti; antnerti; apnerti; atnerti; įnerti; išnerti; nunerti nuneria nunėrė; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apnerti — 2 apnerti, àpneria, apnėrė tr. 1. aplink nerti, apmegzti: Juostelių kraštai būdavo apneriami arba apsiuvinėjami spalvotais siūlais rš. Rankšluosčių galai pinikais apnerti rš. Pjauk guzikus lauku ir duok mun apnerti Slnt. 2. numegzti visiems,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atnerti — 2 atnerti, àtneria, atnėrė tr. 1. Š atpalaiduoti kilpą: Karvę pakartą atnėriau Prn. | refl.: Siūlas atsinėrė nuo verpstės ir pūkšt žemėn Prng. Kada atsinera strangas, arklys nebgalia traukti Kv. 2. atjungti, atpalaiduoti ką sukabintą, prijungtą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išnerti — 2 išnerti, ìšneria, išnėrė 1. tr. Pvn išmegzti, numegzti dalį nėrinio: Išnėrę kelias eilutes, vėl pridedame akių skaičių sp. Išnersiu lig galo virbalą ir nebnersiu daugiau Šts. 2. tr. išmegzti raštuotai, padaryti raštą nėrinyje: Tavo pirštinės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nerti — 2 nerti, nẽria, nėrė 1. tr. Gr, Krp, Grz, Vžns daryti nėrinį, tinklą; megzti: Ana su virbalais nẽria juostą, pirštines J. Mano bobutė moka gražias pirštines nerti Tl. Mokėjau nerti visiaip: i su virbalais, i su tamburka Ms. Sesuo dienas naktis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • panerti — 2 panerti, pàneria, panėrė 1. tr. kiek pamegzti: Kiaulių leku šerti, panerk, Janike, už muni Krš. 2. tr. pritvirtinti užneriant ant ko: Nintys panertos an pakojų Štk. | refl. tr.: Kad karvės daug pieno duotų, daryti taip: Joninių rytą labai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parnerti — 2 parnerti, par̃neria, parnėrė intr. klumpant, griuvinėjant pareiti: Nosia led parnėrė (apie girtą) Lp. nerti; antnerti; apnerti; atnerti; įnerti; išnerti; nunerti nuneria nunėrė; panerti; parnerti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pernerti — 2 pernerti 1. tr. iš naujo nerti: Išardyk pirštinę ir parnerk Krš. 2. tr. perverti: Pernėrė per skylutę virvę rš. 3. tr., intr. perdurti: Durtuvu pernėrė pilvą Š(Dglš). Kaip davė su peiliu, teip ir parnėrė kiaurai Srv. | Raudoni saulės spinduliai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pranerti — 2 pranerti, pràneria, pranėrė tr. 1. kiek pamegzti, padaryti nėrinio pradžią: Pranėriau to nerinio kelias eileles tik paveizėti, ar tiks raštas Šts. 2. neriant pradurti, sužeisti: Pranėriau pirštą su aštriais virbalais, skauda pirštas Šts.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.